Zdravo življenje ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

Koga imamo za zdravega človeka?

Človek je zdrav, ko nima simptomov bolezni, nima bolečin in je brez telesnih znakov obolenj. Gibala, prebavila, obtočila, koža in drugi organi odsevajo zdravje in delujejo popolno. Zdrav človek je močan, živahen, vzdržljiv in gibčen, z odličnim sluhom in vidom. Imunski odgovor preprečuje okužbe in poškodbe se hitro in dobro celijo. Telesno stanje zdravega človeka izključuje

nastanek bolezni v bližnji prihodnosti. Zdrav človek je bister, samozavesten, uravnotežen, prilagodljiv in odporen na vsakodnevne strese, ki jih uspešno obvladuje. Socialno dobro počutje pomeni, da zdrav človek gradi dobre odnose v družini in z ljudmi v družbenem okolju, v katerem živi. Uspešno igra svojo družbeno vlogo, ceni soljudi in ljudje cenijo njega. Tak človek ima močan občutek pripadnosti družbeni skupini, katere član je. Zdrav človek živi zdravo. Njegov življenjski stil vzpodbuja telesno, duševno in socialno zdravje.

Zdravje je pravica vsakogar

kazalka"Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega dobrega počutja ter odsotnost bolezni".

Definicija zdravja WHO 1946

Zdravje je pravica vsakogar in njegova odgovornost. Medicina je v zadnjih letih izjemno napredovala. Vrhunska kirurgija presaja in zamenjuje bolne organe z zdravimi. Močna in učinkovita zdravila ohranjajo življenja in zdravijo pred nedavnim še smrtna obolenja. Vendar vrhunska medicina lahko ozdravi le določeno število bolnikov. Na primer zdravih src za vse srčne bolnike ne bo nikoli dovolj. Zato je vsak človek odgovoren za lastno zdravje, da po svojih močeh prepreči nastanek in poslabšanje bolezni. Človek mora imeti potrebne informacije o načinu življenja, ki zagotavlja zdravje ali vodi v bolezen. Odločitev za ustrezen življenjski stil je na koncu vedno izbira posameznika.

VSEBINA POGLAVJA

kazalkaDEJAVNIKI TVEGANJA

Obolenja dihal , obolenja prebavil, obolenja sečil , obolenja živčevja, poškodbe in invalidnost, bolezni, ki jih prenašajo živali , obolenja kože, neželjene nosečnosti in spolno prenosljive bolezni, rakava obolenja, bolezni žlez z notranjim izločanjem in bolezni presnove, bolezni odvisnosti, duševne motnje in bolezni

kazalkaDEJAVNIKI ZDRAVJA

kazalkaZASVOJENOST

DROGE

Kratka zgodovina prepovedanih drog, Eksperimentalna faza, Načini uporabe droge, Nekatere posledice uporabe droge, Uporaba drog v slovenskem prostoru, Prva pomoč pri zastrupitvi z drogami, Ukrepi na področju prepovedanih drog, Pomoč pri odvisnosti

TOBAK

Kaj je v resnici v cigareti? Kajenje tobaka predstavlja resno tveganje za zdravje, Razširjenost kajenja na našem planetu

kazalkaBOLEZNI

AIDS

Kaj je aids? Kaj je okužba s HIV? Kako se prenaša okužba s HIV? Dejavniki tveganja pri prenašanju okužbe s HIV s spolnimi odnosi. Kako se ne moremo okužiti s HIV? Kako se zavarovati pred okužbo s HIV pri spolnih odnosih? Kako se zavarovati pred okužbo s HIV z okuženimi iglami? Zaščita otrok pred okužbo s HIV. Testiranje. Razširjenost okužbe s HIV. Koristni naslovi oziroma telefoni.

kazalkaVARNOST

VARNOST V PROMETU

Prometne nesreče, najpogostejši vzroki prometnih nesreč, posledice prometnih nesreč, žrtve prometnih nesreč, aktivnosti za večjo varnost cestnega prometa

VARSTVO PRI DELU

OBREMENITVE IN ŠKODLJIVOSTI NA DELOVNEM MESTU

Svetloba, Hrup, Vibracijska bolezen, Plini in pare, Prah, Neugodno toplotno okolje, Nevarne snovi, In še pogled na ergonomijo

NAJPOGOSTEJŠE NEZGODE

Poškodbe in zdravstvene okvare-nastanek in pomen, Podatki o poškodbah in zdravstvenih okvarah, Nastanki poškodb in zdravstvenih okvar, Napačni pristopi k delu - pogost vzrok nezgod, Globalna varnost, Ekonomski pomen varnosti, Varnost, zdravje in kakovost delovanja podjetja