ZASVOJENOST

Droge
Živimo v času, ki je zaznamovan z uporabo prepovedanih drog. Zlasti je izpostavljena mladina, pri kateri se njihova uporaba lahko konča tragično. Tako smo pripravili okvirni pregled čez celotno področje, ponudili obiskovalcem nekaj hitrih nasvetov, kako se zasvojenost razpozna in zdravi. Ne pazabite na naše hiperpovezave, s katerimi vas bomo pripeljali do podrobnejših informacij o tem zlu.

Tobak

Prav gotovo velja kajenje poleg drugih škodljivih navad za največje zlo našega časa. Tako domače kot tuje statistike govorijo o tem, da segajo po cigareti mladi že v najranejši mladosti. Za naslov Tobak ubija! smo se odločili po nasvetu mednarodnih organizacij, ki menijo, da je treba reči “bobu bob” in se nikakor izogibati bolj milim svarilom pred nevarnostmi, ki jih povzroča tobak.