VARNOST


Varnost v prometu

Varnost cestnega prometa se v slovenskem prostoru najpogosteje pojavlja kot predmet diskusije o njenem stanju (število prometnih nesreč, mrtvih, hudo ali lahko telesno poškodovanih v prometnih nesrečah itd..) ali pa kot predmet diskusije o družbeni oziroma individualni dejavnosti (različni preventivni in represivni procesi), katerih temeljni cilj je dvig stopnje varnosti in s tem dvig kvalitete življenja ljudi v slovenskem prostoru. Na srečo se pri nas prometna varnost izboljšuje. Seveda pa smo s približno 160 mrtvimi na milijon prebivalcev v primerjavi z najbolj varnimi državami v Evropi v dokaj nezavidljivem položaju.

Varstvo pri deluWordova priponka

Revija Zdravstveno varstvo, ki izhaja v Ljubljani, med drugim periodično objavlja podatke o različnih vidikih pojavljanja nezgod v naši republiki. Tako klasificira nezgode, ki so se zgodile v različnih panogah gospodarstva, po starosti, spolu, po dnevih, v katerih so se zgodile, po delih telesa, v obliki nezgod, po vzroku in po dejavnostih. Iz njih prav lahko razberemo pogostost različnih nezgod in jih lahko na razne načine tudi opredelimo. Med pripravo spletnih strani smo imeli na razpolago samo podatke za prvo polovico leta 2000 in jih seveda objavljamo. Pri tem se zavedamo, da je za celovit prikaz to premalo, služi pa vendarle kot orientacijski prikaz gibanja nezgod v naši republiki. Z objavo smo imeli bolj namen opozoriti obiskovalce naših spletnih strani tudi na to problematiko, več podatkov od tega uvodnega teksta pa lahko dobite v Wordovi priponki.

Obremenitve in škodljivosti na delovnem mestu

Vsako delovno mesto ima določene posebnosti, ki jih mora delodajalec upoštevati. Pri večini delovnih mest, zlasti v industriji, so zahteve drugačne od delovnega mesta v pisarni ali v laboratoriju. V našem prispevku govorimo samo o nekaterih obremenitvah in škodljivosti na delovnih mestih, ki se pojavljajo najpogosteje. Strokovnjaki, ki opredeljujejo zahtevnosti delovnih mest, pa seveda natančno določijo, kakšne pogoje je potrebno delavcu ustvariti za varno in zdravo delovno mesto; http://www.zvd.si/

Najpogostejše nezgode

Že bežen pogled v ambulante prve pomoči ali na travmatološke oddelke različnih bolnišnic nam dokazuje, koliko ponesrečencev se vsak dan zvrsti v njihovih čakalnicah. Izbrali smo samo nekatere od najpogostejših nezgod, čeprav je jasno, da na tako kratkih spletnih straneh vseh ne moremo prikazati. Zato pa smo pripravili tako imenovane hiperpovezave, prek katerih boste za posamezne nezgode gotovo našli tudi obširnejše obrazložitve.