Zakaj ZDRAVO ŽIVLJENJE SLOVENCEV V TRETJEM TISOČLETJU na spletnih straneh?

SončekVprašanje je odveč. Bdeti nad zdravim življenjem našega naroda je pač osnovna skrb Ministrstva za zdravstvo R. Slovenije. Umestnejše bi bilo vprašanje zakaj smo se odločili za tako obsežne spletne strani ravno v zvezi s prehrano in zdravim načinom življenja. Odgovor je preprost. Zato, ker so slabe prehranske navade razlog za številne bolezni.

LupaRaziskave o naših prehrambenih navadah in telesni aktivnosti so pokazale, da uživamo premalo sadja in zelenjave, rib, žitnih proizvodov in riža ter preveč maščob, mesa, sladkorjev raznih vrst ter se mnogo premalo gibamo. Samo tretjina Slovencev je primerno telesno dejavna.

PikePosledice so znane. Zvišan krvni tlak in sladkor, zvišan holesterol, obolenja srca, motnje presnove, debelost, dolgotrajna čustvena napetost in številna druga obolenja. Zvišan krvni tlak ima približno 50% ljudi, samo ena tretjina pa ima holesterol v dovoljenih mejah, samo polovica ljudi pa ima krvni sladkor v še sprejemljivih mejah.

Dvojna puščicaTako imate pred seboj, na spletnih straneh dve glavni poglavji: eno govori o zdravi prehrani, kakršno svetuje Svetovna zdravstvena organizacija s številnimi kuharskimi recepti za različne dnevne obroke in nekaj o zdravem načinu življenja s poudarkom na telesni aktivnosti, kakršnega po mednarodnih standardih svetuje strokovnjak Fakultete za šport.

PuščicaV želji, da bi Slovenci začeli v večji meri skrbeti za svoje zdravje in to brez uporabe zdravil, smo se odločili, da podpremo vključevanje Slovenije v mednarodni program svetovne zdravstvene organizacije CINDI, ki si prizadeva s pomočjo zdravega načina življenja preprečevati dejavnike tveganja. Izkušnje od drugod dokazujejo, da se lahko število umrlih zaradi srčnih infarktov zniža tudi za 50%.
Trudili se bomo, da bi v prihodnosti spletne strani ZDRAVJE SLOVENCEV V TRETJEM TISOČLETJU redno dopolnjevali in jim dodajali nova področja.